Joost Hugense – Directeur/Eigenaar Natuurgevelsteen

Het gebruikmaken van lokale arbeidskrachten en investeren in verbetering van werkomstandigheden in Macedonië staan centraal in het Microdonia project. Van Vuuren is één van obligatiehouders en ondersteunt dit project met raad en daad. Het eerste project was het financieren van een natuursteenstripmachine.

“Oog en oor voor hun omgeving”

Ook Joost Hugense is als directeur/eigenaar van Natuurgevelsteen nauw betrokken bij Microdonia. “Van Vuuren stond vooraan bij het project Microdonia. Zo zorgden ze vanaf de start voor het bemensen van de telefoonlijn. Door hun deelname leveren ze een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in Microdonië. Die maatschappelijke betrokkenheid vind ik sowieso kenmerkend voor Van Vuuren: ze hebben oog voor hun omgeving en sponsoren bijvoorbeeld nogal wat verenigingen en evenementen. Die betrokkenheid typeert ook hun manier van zakendoen. Ze hebben oprechte interesse voor wat er bij hun klanten speelt. Hierdoor geven ze het begrip ‘maatwerk’ oprecht inhoud.”

Menu