Stephan Tjepkema – Productontwikkelaar Van Vuuren

Van Vuuren richt haar op het ontwikkelen en produceren van utiliteitsdeuren conform de modernste regelgeving in binnen- en buitenland. Om dat te borgen, heeft Van Vuuren een Research en Development afdeling die continu bezig is om het product te optimaliseren, ook op duurzaamheid.

“Duurzaamheid staat al jaren hoog in het vaandel”

Stephan Tjepkema: ,,Om op duurzaamheid te kunnen verbeteren, diende eerst de huidige situatie bekend te zijn. Daarom heeft Van Vuuren afgelopen periode in samenwerking met DGMR onderzocht hoe haar deurproducten beoordeeld worden binnen de in Nederland gangbare duurzaamheidsmethodieken. Hiervoor zijn Life Cycle Analyse (LCA) berekeningen gemaakt en de resultaten zijn gepubliceerd in een Environmental Product Declaration (EPD). Van Vuuren heeft dan ook als eerste en enige deze resultaten gepubliceerd in de Nationale Milieudatabase (NMD).”

De LCA’s en EPD’s geven inzicht in de milieueffecten over de gehele productketen, uitgedrukt in fictieve eenheid euro’s. ,,Op basis van deze gegevens heeft Van Vuuren een BREEAM-document opgesteld. BREEAM maakt een beoordeling over het gehele gebouw, maar ook op deuren dien je een aantal credits aan te tonen. Op alle credits scoort Van Vuuren positief. Van Vuuren heeft daarmee zelfs in het project Van der Valk Leeuwarden bijgedragen aan de Excellent score.“

“Upcycling biobased materialengebruik”

De rijksoverheid heeft de ambitie uitgesproken om voor 2050 een 100% circulaire economie te realiseren. De deuren van Van Vuuren zijn opgebouwd uit halffabricaten, die voor 98% zijn opgebouwd uit de hernieuwbare grondstof hout. ,,Om de deuren 100% te laten voldoen aan een circulaire economie zullen alternatieven gezocht moeten worden voor de lijmen, kitten, verven en brandwerende vulling. Daarom gaat Van Vuuren in samenwerking met TU Eindhoven materiaalonderzoek doen om tot 100% biobased materialen te komen. Daarna wordt gekeken naar recyclen. De focus ligt nu vaak bij downcyclen, maar moet verschuiven van hergebruik van materialen zonder degradatie, dus upcycling.”

Menu