FAQ (Frequently asked questions)

FAQ: Veelgestelde vragen over brandwerende deuren

Hoe weet ik welke brandwerende deur ik moet hebben?

De eis voor de brandwering wordt vanuit de opdrachtgever voorgeschreven. Daarmee weet je of je een 30 minuten, 60 minuten of 90 minuten brandwerende deur nodig hebt. Welke deur je precies zoekt, is natuurlijk ook afhankelijk van je wensen rondom esthetiek en andere functionaliteiten. Wij helpen je graag.

Hoe wordt een brandwerende deur getest?

De NEN 6069 beschrijft een test volgens de Europese norm EN 1634-1. Op onze pagina over brandwerende deuren kun je hier meer over lezen.

Aan welke eisen moeten brandwerende deuren wettelijk voldoen?

Om te zien of een product aan de juiste beoordelingsrichtlijnen voldoet, heb je de BRL Certificering. In de BRL 2211 wordt een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag beschreven. Dit moet getest zijn volgens de testmethode zoals in NEN 6069 staat voorgeschreven. De NEN 6069 beschrijft een test volgens de Europese norm EN 1634-1. Op onze pagina voor brandwerende deuren kun je hier meer over lezen.

Welke glasopeningen mogen worden toegepast bij een brandwerende deur?

In onze folder voor glasopeningen hebben we de toegestane glasopeningen voor brandwerende deuren op een rijtje gezet. Wil je afwijken van de standaard vormen en afmetingen? In overleg is veel mogelijk. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Welke eisen stelt het BBL aan de brandwerendheid?

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (kortweg BBL, voorheen was het bouwbesluit 2012 van toepassing) vraagt dat brandwerende deuren voldoen aan de Nederlandse norm NEN 6069. De NEN 6069 beschrijft een test volgens de Europese norm EN 1634-1. Omdat Van Vuuren ook deuren levert buiten Nederland, gaan wij uit van de Europese norm.

Welke eisen worden gesteld aan een brandwerende deur?

De eisen die worden gesteld aan brandwerende deuren worden uitgedrukt in E, EW of EI.  E betekent dat een deur vlammen tegenhoudt. EW dat een deur vlammen tegenhoudt én warmtestraling beperkt. En EI betekent dat een deur vlammen tegenhoudt, de warmtestraling beperkt en warmtegeleiding blokkeert. De eis van E/EW/EI is gekoppeld aan een aantal minuten. Bijvoorbeeld 30, 60 of 90. Voor Nederlandse deuren is bijna altijd EW van toepassing. Voor specifieke situaties kan er ook EI worden gevraagd. Soms is dit zelfs vereist, bijvoorbeeld bij de opslag van gevaarlijke stoffen.

Wat is een brandwerende deur?

Een brandwerende deur is gemaakt om te voorkomen dat de brand vanuit een ruimte kan doorslaan naar een volgende ruimte. Een brandwerende deur moet in staat zijn de brand tot een bepaalde tijd tegen te houden.

FAQ: Veelgestelde vragen over inbraakwerende deuren

Wat is een inbraakwerende deur?

Een inbraakwerende deur is een deur die in een laboratorium is getest op inbraakgevoeligheid. Hoe langer een deur deze inbraakpoging kan weerstaan, hoe beter de inbraakwerendheid en hoe hoger de zogenaamde weerstandsklasse. Deze weerstandsklasse wordt aangegeven met de Nederlandse afkorting WK (weerstandsklasse) of met de Engelse afkorting RC (Resistance Class). Bij Van Vuuren gebruiken we enkel RC om de weerstandsklasse aan te geven.

Wat is het verschil tussen WK- en RC-klasse?

De termen Weerstandsklasse (WK) en Resistance Class (RC) worden gebruikt om aan te geven hoe lang een deur bestand is tegen inbraak. De termen betekenen dus eigenlijk hetzelfde, het verschil zit ’m in de normering. De WK-normering is gebaseerd op de Nederlandse norm voor inbraakweerstand (NEN5096), de RC-klasse is gebaseerd op de Europese norm (EN1627-30). Aangezien Van Vuuren ook buiten Nederland deuren levert, gebruiken wij enkel RC om de weerstandsklasse aan te geven.

Wat is het verschil tussen Nederlandse en Europese normering?

De WK-normering is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN5096, de RC-normering op norm EN1627-30. Het grootste verschil tussen deze twee normeringen zit in de manier waarop we de deuren op inbraakwerendheid testen. Bij de Nederlandse norm (de NEN5096) wordt alleen de naad tussen kozijn en deur met de hand getest. Bij de Europese norm moet ook het deurblad een manuele aanval weerstaan. Wil je wat meer weten over de normering van inbraakwerende deuren? Gert Jan van der Hoek neemt graag even de tijd om het uit te leggen.

Wat is WK2/WK3?

WK is de Nederlandse afkorting die gebruikt wordt om de weerstandsklasse aan te geven. Oftewel: hoelang kan een deur een inbraakpoging weerstaan? Bij weerstandsklasse 2 heeft een deurset in een testsituatie minimaal drie minuten standgehouden. Bij weerstandsklasse 3 minimaal vijf minuten. De WK-normering is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN5096.

Wat is RC2/RC3?

RC staat voor Resistance Class, de Engelse term voor weerstandsklasse. Een RC-waarde geeft aan hoelang kan een deur een inbraakpoging kan weerstaan. Bij RC2 heeft een deurset in een testsituatie minimaal drie minuten standgehouden, bij RC3 minimaal vijf minuten. De RC-normering is gebaseerd op de Europese norm EN1627-30.

Welke eisen worden gesteld aan een inbraakwerende deur?

Dat is afhankelijk van de gevraagde weerstandsklasse. Bij Van Vuuren leveren we deuren in twee weerstandsklassen: RC2 en RC3, deze worden genormeerd volgens de Europese norm EN1627-30. Bij RC2 moet een deur minimaal drie minuten weerstand bieden tegen een inbraakpoging in een testsituatie, bij RC3 vijf minuten.

Hoe weet je welke weerstandsklasse inbraakwerende deuren nodig hebben?

Welke weerstandsklasse je nodig hebt, is afhankelijk van de situatie. Gaat het om een school, een winkel of kantoor? Bij Van Vuuren leveren we inbraakwerende deuren in weerstandsklassen RC2 en RC3. We adviseren wij je graag. Neem gerust even contact op met Gert Jan van der Hoek, die vertelt je met alle plezier meer.

Hoelang kan een inbraakwerende deur een indringer tegenhouden?

Bij RC2 heeft een deurset in een testsituatie minimaal drie minuten standgehouden. Bij RC3 minimaal vijf minuten.

Kan een inbraakwerende deur ook andere functionaliteiten hebben?

Jazeker. Inbraakwerende deuren kunnen gecombineerd worden met andere functionaliteiten, zoals brand-, rook- en geluidswerendheid.

Kan een inbraakwerende deur ook geleverd worden met glas?

Ja dat kan, ook inbraakwerende deuren kunnen geleverd worden met glas, afhankelijk van de toegepaste norm kan dat tot type 18. Als je hier meer over wil weten, kun je onze glasbrochure downloaden.

Zijn de inbraakwerende deuren leverbaar i.c.m. een kozijn?

Ja, volgens attest. Dit betekent dat het kozijn minimaal aan dezelfde normen voldoet als de geteste deur.

Levert Van Vuuren de inbraakwerende deuren ook met bijpassende sloten en scharnieren?

Ja, volgens attest. Dit betekent dat het hang- en sluitwerk minimaal aan dezelfde normen voldoet als de geteste deur.

Is het mogelijk om inbraakwerende deuren als dubbele deur (deurstel) te bestellen?

Ja, het is zeker mogelijk om dubbele deuren te bestellen die inbraakwerend zijn. Als je hier wat meer over wil weten, kun je altijd contact opnemen met Gert Jan van der Hoek. Die weet van de hoed en de rand.

Wil je nog veel meer weten over inbraakwerende deuren?

Bel of mail met Stephan. Als je wil, kan hij een Van Vuuren Academy over inbraakwerende deuren inplannen.

FAQ: Veelgestelde vragen over rookwerende deuren

Wanneer is de normering NEN 6075 van kracht?

De nieuwe norm is ingegaan op 1 juli 2021.

Is een rookwerende deur altijd brandwerend?

Nee, een rookwerende deur is niet per definitie brandwerend.

Wat is Sa/S200?

Met Sa en S200 drukken we de mate uit waarin een constructieonderdeel (zoals een deur) rook doorlaat onder genormaliseerde omstandigheden. Sa geldt voor koude rook en S200 voor warme rook. Oftewel: een deur met klasse Sa beperkt de rookdoorlatendheid bij omgevingstemperatuur (20˚C) en een drukverschil tot 25 Pa.  Een deur met klasse S200 beperkt de rookdoorlatendheid bij 200˚C en een drukverschil tot 50 Pa. Bij omgevingstemperatuur moet een S200-deur een drukverschil tot 25 Pa aankunnen. Zo’n deur voldoet dus automatisch een de eisen die gesteld worden aan een Sa-deur.

Wat is Ra/R200?

Met Ra en R200 drukken we de mate uit waarin een zogenaamd scheidend bouwdeel weerstand biedt tegen de rookdoorgang onder genormaliseerde omstandigheden. Ra geldt voor rook van omgevingstemperatuur en R200 voor rook van 200˚C. Een scheidend bouwdeel is trouwens een constructie die de ene ruimte van de andere ruimte scheidt.

Is de rookwerendheid van een deur te herkennen aan de deur?

Nee. Maar over het algemeen zijn rookwerende deuren in het kozijn of in de deur voorzien van kaders (rubber). Minimaal op 3 zijden (Sa) maar het kan ook aan vier zijden zijn (S200), of met een valdorpel. Deze strips hoeven niet rookwerend te zijn, maar zijn het naar alle waarschijnlijkheid wel. Op de leverbon en de opdrachtbevestiging staat vermeld of jouw deur rook- en/of brandwerend is. Ook met een GND-label is te achterhalen welke functies een deur heeft.

Voldoen rookwerende deuren met glasopening aan de gestelde normering?

Ja, wij hebben onze rookwerende deuren inclusief beglazing getest.

Welke deurnaald dien ik toe de passen bij een dubbele deur om aan rookdoorlatendheid te voldoen?

Wij hebben getest met aluminium profielen van Alprokon tussen de deurbladen. Een tweede oplossing zijn stompe deuren met een aanslaglat.

Voldoen rookwerende deuren met glasopening aan de gestelde normering?

Ja, wij hebben onze rookwerende deuren inclusief beglazing getest.

Heeft Van Vuuren alle deurtypes getest op rookwerendheid? En zo ja, ook in alle afmetingen?

Op de pendeldeuren na, zijn alle deuren ondervangen. Dit geldt dus voor 90 tot 95% van de deuren. Hetzelfde geldt voor de afmetingen, we kunnen met het geteste vrijwel alle maatvoeringen ondervangen met de rapporten.  Echter zullen er “exoten” zijn die er toch buiten vallen. Neem gerust contact op voor een specifieke vraag, we helpen u graag.

Moet je altijd een complete set leveren incl. kozijn om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen?

Nee dat is niet per se nodig, maar je moet in dat geval wel kunnen aantonen dat elk onderdeel volledig voldoet aan de vastgestelde normen.

FAQ: Veelgestelde vragen over geluidswerende deuren

Hoe herken je een geluidswerende deur?

De meeste geluidswerende deuren hebben een valdorpel aan de onderkant en kaderdichting aan drie of vier zijden. Wil je het zeker weten? Bel of mail even.

Wat is de maximale dB-waarde waarvoor Van Vuuren een deur kan leveren?

Bij Van Vuuren gebruiken we de Rw,p-waarde om de maximale dB-waarde mee aan te geven. Dit is de geluidsisolatie van een functionele deurset, gemeten in een laboratorium. De maximale Rw,p-waarde is 47dB.

Wat is het verschil tussen Rw-, Rw,p- en Rw,r-waarde?

Om de Rw-waarde te weten, meten we de geluidsisolatie van het deurblad in een laboratorium waarbij we naden afschermen. De Rw,p-waarde is de geluidsisolatie van de functionele deurset (deur + kozijn), door Van Vuuren gemeten in een laboratorium. De Rw,r-waarde is de geluidsisolatie van een functionele deurset in de werkelijke situatie.

Als vuistregel voor voor de Rw,r-waarde kan gekeken worden naar de Rw,p-waarde. De Rw,r-waarde is naar schatting ongeveer -2 tot -5 dB lager.

Waarom geeft Van Vuuren de geluidsisolatie aan met Rw,p-waarde?

De Rw,p-waarde is de geluidsisolatie van de deurset, gemeten in een laboratorium. Met deze waarde is een realistische vergelijking mogelijk tussen diverse deur + kozijn combinaties, waardoor je de beste keuze kan maken voor jouw project.

Heeft een geluidswerende deur altijd een sponning?

Nee, dat hangt af van het model en de testmethode. Voor de specifieke opbouw van onze deuren kun je hier terecht, bij de productbladen.

Hoeveel decibel houdt een deur tegen?

Dit hangt af van de samenstelling van de geluidswerende deur. Wij leveren geluidswerende deuren in vier verschillende klassen, tot en met Rw,p 47 dB.

Hoe maak je een deur geluidsdicht?

Allereerst bevat het deurblad zelf isolerend materiaal. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat er geen geluid kan lekken aan de zijden van de deurset. Ben je op zoek naar een passende oplossing? Bel of mail even.

Welke eisen worden er gesteld aan een geluidswerende deur?

Dat verschilt per situatie. Op deze pagina vind je een overzicht met de aanbevolen waardes per segment. Bij Van Vuuren adviseren we hogere waarden omdat in de praktijk het zeer moeilijk is om aan laboratorium waarden te voldoen aan onze deuren dan de minimale advieswaarden van Peutz, het onafhankelijke adviesbureau op het gebied van akoestiek en lawaaibeheersing.

Kan een geluidswerende deur ook andere functionaliteiten hebben?

Dat kan zeker. Van Vuuren levert geluidswerende deuren in combinatie met brand-, rook-, inbraak-, kogel- en stralingswering. Vanuit wet- en regelgeving is de ene functionaliteit vaak belangrijker dan de andere. Bij Van Vuuren vinden we altijd een passende oplossing. Dus aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Wil je nog veel meer weten over geluidswerende deuren?

Bel of mail met Stephan. Als je wil, kan hij een Van Vuuren Academy over geluid inplannen.

Menu