GND zekerheidsklassen

Geluidwerende deuren

Geluidsoverlast kan veel problemen veroorzaken. In huis heeft geluidsoverlast een negatief effect op het wooncomfort en welbevinden en op de werkplek op het werkklimaat. Bovendien vermindert het concentratievermogen en de productiviteit door geluidsoverlast. Daarom is goede geluidsisolatie in de woon- en werkomgeving belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Geluidwerende deuren en kozijnen spelen daarin een cruciale rol.

Met de campagne “Een deur is maar een deur, tot je last hebt van geluid” vraagt GND aandacht voor de bijdrage van deuren en kozijnen aan de vermindering van geluidhinder in Nederland. Veel opdrachtgevers beseffen niet dat het Bouwbesluit alleen eisen stelt aan de geluidwering in woongebouwen en niet aan scholen, ziekenhuizen of kantoorpanden. GND-Garantiedeuren komt nu met een advieswaarde om geluidshinder te verminderen.

Waarden van geluidsisolatie
GND communiceert de volgende waarden op een eenduidige manier naar de markt:

  • Rw-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in gekitte, gesloten situatie. Hiermee kunnen de prestaties van deurbladen onderling worden vergeleken.
  • Rw,p-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde, begaanbare situatie in een laboratorium. Hiermee kunnen de prestaties van deursets (kozijn/afdichting/deurblad) worden vergeleken.
  • Rw,r-waarde: de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in het werk. Hiermee kan de praktijkwaarde van gemonteerde deursets worden verkregen.

PicoSound: Geluidswerende deuren Van Vuuren

Voor bepaalde ruimtes is het zeer belangrijk een goede geluidwerendheid te hebben. Denk bijvoorbeeld aan hotels, appartementen, vergaderzalen, spreekkamers en theaters. Geluidwerendheid van geluidswerende deuren wordt aangeduid in dB waarde: hoe hoger de waarde, hoe beter de geluidsisolatie. Wilt u ook geluidhinder voorkomen? Download onze productbladen en neem contact op voor de mogelijkheden.

PicoSound Rwp33dB – Rw35dB
PicoSound Rwp36dB – Rw38dB
PicoSound Rwp37dB – Rw40dB
PicoSound Rwp39dB – Rw42dB
PicoSound Rwp39dB – Rw43dB
PicoSound Rwp39dB – Rw43dB Machinaal
PicoSound Rwp41dB – Rw45dB
PicoSound Rwp41dB – Rw45dB Machinaal
PicoSound Rwp45dB – Rw47dB
PicoSound Rwp45dB – Rw47dB Machinaal

Brand- én rookwerende deuren

Brand en rook in gebouwen leveren een enorm gevaar op. Het aantal fatale woningbranden ligt rond de 30 per jaar. Bij brand komt steeds extremere rookontwikkeling voor, waardoor de overlevingskansen verminderen.

Bij relatief kleine branden in woon(zorg)gebouwen verspreidt de rook zich steeds vaker door een groot deel van het pand. Het gevolg hiervan is dat bewoners gezondheidsschade oplopen of zelfs overlijden. Bovendien had je 40 jaar geleden nog 17 minuten om bij brand te ontsnappen dat is tegenwoordig door het gebruik van synthetische materialen, meubels en constructies nog maar 3 minuten. De synthetische materialen vergroten de rookontwikkeling. Daarnaast vormen lithium-ion-batterijen van bijvoorbeeld scootmobielen of elektrische fietsen een extra risico. Weten hoe je moet handelen bij brand of rook kan levensreddend zijn.

Daarom heeft GND Garantiedeuren een checklist opgesteld om mensen te wijzen op de gevaren en tips te geven om de gevolgen van brand en rook tegen te gaan. Daarin spelen deuren namelijk een cruciale rol. Download hier de factsheet en checklist:

Rookwerende deuren

Rookverspreiding is bij brand in gebouwen een groot probleem. Hoe de rook zich verspreidt en hoe dit kan worden beperkt is nog onvoldoende bekend. De Brandweeracademie (onderdeel van IFV) gaat hier onderzoek naar doen. Onze partner Stichting Garantiedeuren GND helpt mee door het leveren en monteren van onze S200 rookwerende deuren die voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het nieuwe BBL.

Met de campagne “Een deur is maar een deur, tot rook de slaapkamer bereikt” vraagt GND aandacht voor de bijdrage van deuren en kozijnen aan het voorkomen van rookverspreiding in gebouwen.

Meer kennis over rookverspreiding is van groot belang. Bij relatief kleine branden in woon(zorg)gebouwen verspreidt de rook zich steeds vaker door een groot deel van het pand. Het gevolg hiervan is dat bewoners gezondheidsschade oplopen of soms zelfs overlijden. Ook moet de brandweer vaak het volledige gebouw ontruimen. Het is dus van belang om te weten hoe rookverspreiding werkt en hoe dit kan worden voorkomen. Daarom gaat de Brandweeracademie vanaf maandag 24 juni twee weken lang onderzoek doen in een voormalig woon-zorgcentrum in de gemeente Oudewater. Doel van het praktijkonderzoek is om meer inzicht krijgen en antwoorden op vragen over rookscheidingen, vluchtmogelijkheden, overlevingskansen, ‘stay-in-place’-adviezen en inzettactieken van de brandweer.

Het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) bevat in tegenstelling tot het huidige Bouwbesluit voor nieuwbouw eisen aan ‘echte’ rookwerendheid. Er zijn aangescherpte eisen voor koude en warme rook opgenomen als weerstand tegen rookdoorgang van bouwkundige constructies zoals deuren en kozijnen. Het is echter niet op voorhand aangetoond dat invoering van de nieuwe eisen ook een oplossing voor de problematiek van rookverspreiding is. Daarvoor is onderzoek nodig. Het BBL wordt in 2021 van kracht. De nieuwe eisen gelden alleen voor nieuwbouw.

Bekijk de video waarin bij EenVandaag duidelijk uitgelegd wordt wat rook en de verspreiding hiervan veroorzaakt:

PicoS200, PicoSa: Rook- en brandwerende deuren Van Vuuren

Wilt u ook rook- en brandverspreiding voorkomen? Download onze productbladen met alle gecertificeerde deuren en neem contact op voor de mogelijkheden.

Pico30 Sa
Pico30 S200
Pico60 Sa
Pico60 S200
Pico90 Sa
Pico90 S200

  
Rook- en brandtesten Van Vuuren

GND is de overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten. De aangesloten deurenproducenten maken zich samen sterk voor optimale kwaliteit en prestaties van binnen- en buitendeuren, het bevorderen van het vertrouwen tussen fabrikanten en hun afnemers en maatschappelijke thema’s als veiligheid en duurzaamheid.

GND-zekerheidsklassen®

Met de GND-zekerheidsklassen® biedt Van Vuuren garantie op de functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde product. Afhankelijk van de zekerheidsklasse, voldoet alleen het deurblad, het deurblad inclusief hang en sluitwerk en dichtingen of het deurblad inclusief hang- en sluitwerk, dichtingen en kozijn gegarandeerd en is het volgens het testcertificaat gemonteerd.

De utiliteitsdeurendeuren van bij GND aangesloten fabrikanten zijn te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel in de hangzijde van de deur. Daarmee zijn eenvoudig de afkomst en prestaties op het gebied geluid-, brand-, rook- en inbraakwerendheid van de deur en kozijn te controleren. Uitgebreid informatie over de GND-zekerheidsklassen®, de waarden van geluidsisolatie, categorieën voor geluidwerende deursets en de advieswaarden voor de verschillende toepassingen treft u aan op de website van GND, www.gnd.nl. Download hier de flyer van de campagne.

Menu