Onze deur staat open voor een 360° tour

Over Van Vuuren

Van Vuuren is al sinds jaar en dag toonaangevend leverancier van binnendeuren in de Nederlandse utiliteitsbouw. Het bedrijf heeft een lange historie en komt voort uit de bedrijven Halbertsma deuren uit Grou en Picus deuren uit Eindhoven. Van Vuuren is een onafhankelijk opererend bedrijf.

Met name in de laatste periode heeft het bedrijf zich een sterke positie in de markt verworven door als betrouwbare partner te opereren. Sinds oktober 2013 heeft het bedrijf nieuwe eigenaren en is het bedrijf op veel fronten gereorganiseerd. De strategie van het bedrijf is aangepast aan de sterk veranderde markt. Inmiddels heeft het bedrijf reeds mooie resultaten behaald. In vier jaar tijd is de omzet verdubbeld en zijn veel nieuwe markten aangeboord in binnen- en buitenland. In dezelfde periode zijn de doorlooptijden van de productie met sterk afgenomen en zijn de voorraadposities en het onderhanden werk gehalveerd. Uiteraard op basis van een hoge leverbetrouwbaarheid.

Door het leveren van een breed pakket aan producten en diensten met een hoog kwaliteitsgehalte, wordt de continuïteit gewaarborgd.

Missie

Van Vuuren Grou BV is al sinds jaar en dag dé specialist op het gebied van utiliteitsdeuren in Europa. Met onze focus op flexibiliteit, snelheid en leverbetrouwbaarheid leveren wij een kwalitatief, duurzaam en hoogwaardig product. Op deze vlakken wenst het bedrijf de beste te willen zijn. De veranderingsgezindheid en de wil om de beste te willen zijn, zit diep in het DNA van het bedrijf en haar team. Daarnaast voelt Van Vuuren zich verantwoordelijk voor een gezonde en plezierige werk- en leefomgeving voor haar medewerkers. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons een integrale visie op ondernemerschap. Zo borgt van Vuuren haar continuïteit.

Visie

Van Vuuren richt zich op het ontwikkelen en produceren van utiliteitsdeuren conform de modernste regelgeving in binnen- en buitenland. Omdat de complexiteit van producten toeneemt, levert van Vuuren complete deurconcepten: deuren, H&S werk en kozijnen. Hierdoor biedt Van Vuuren altijd een oplossing welke voldoet aan de gestelde eisen en ontzorgt Van Vuuren haar klant cq bouwpartners. Van Vuuren gelooft in een kwalitatieve samenwerking in de keten, zowel voorwaarts als achterwaarts, om zo tot een optimale supply chain te komen. Door verder te groeien in de Nederlandse markt en buitenlandse markten, wordt een betere risicospreiding verkregen en tevens de bestaande overcapaciteit benut.

Van Vuuren staat synoniem voor een duurzaam hoogwaardig product, topkwaliteit en logistieke zekerheid. Hiermee biedt Van Vuuren de beste prestatie verkrijgbaar in de markt. Met deze focus en het continu uitbreiden van de productiecapaciteit, verwacht Van Vuuren de komende jaren sterk te groeien.

Ambitie

Het productenprogramma zal de komende jaren verder worden uitgebreid om de huidige en toekomstige marktvraag te kunnen beantwoorden. Dit geldt voor alle mogelijke functionele toepassingen voor de Nederlandse, Duitse, Belgische en Engelstalige markten. Van Vuuren wil Europees voorloper zijn in de productie en ontwikkeling van functionele utiliteitsdeuren. Daarnaast wordt gewerkt aan een duurzamer product conform onze roadmap circulariteit. Het is de doelstelling om binnen drie jaar een circulair productenprogramma en businessmodel te kunnen aanbieden.

Van Vuuren streeft ernaar om complete deurconcepten te leveren. Zo kan de zekerheid worden gegeven dat de klant altijd een veilig en kwalitatief totaalproduct koopt. Van Vuuren wil de eerste aanbieder zijn van de toekomstige CE markering op het gebied van brandwerende deuren en zal haar complete productenprogramma, inclusief kozijn en hang- en sluitwerk, als zodanig beschikbaar stellen aan de markt.

Van Vuuren wil haar standaard levertijd voor klantspecifieke producten in 2020 verkorten naar maximaal drie weken (vijftien werkdagen). Daarnaast zal het binnen het spoedconcept (RED) mogelijk zijn om deuren en of complete concepten binnen drie werkdagen te leveren.

Van Vuuren heeft haar technische capaciteit in 2020 verdubbeld ten opzichte van 2018. Op basis van de toegevoegde waarde die Van Vuuren kan leveren aan haar markten, is het de doelstelling om ieder jaar 15% in omzet te groeien. De totaalomzet in 2020 is dan verdubbeld in vier jaar tijd en bestaat, door een sterke exportambitie, voor 20% uit exportomzet.

Meer weten over Van Vuuren? Bel Jantsje Hellema.

0566 623 737

Menu