Privacyverklaring Van Vuuren Grou BV

Privacyverklaring Van Vuuren Grou BV

Van Vuuren Grou BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u goederen aanschaft of gebruik maakt van de diensten van Van Vuuren Grou BV, en/of omdat u deze zelf aan Van Vuuren Grou BV verstrekt (contactformulier op site). Van Vuuren Grou BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer(s) – Uw e-mailadres – contactperso(o)n(en), geslacht, bankrekeningnr., beeldmateriaal, klantdossier ((aan)tekeningen), en alle gegevens welke wij nodig hebben voor de aan u geleverde goederen en diensten en de financiële afwikkeling daarvan.

Waarom Van Vuuren Grou bv gegevens nodig heeft

Van Vuuren Grou BV verwerkt uw persoonsgegevens (o.a. contactformulier website) om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Van Vuuren Grou BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten leveringsovereenkomst en de (financiële) afhandeling daarvan. Grondslagen hiervan zijn: een overeenkomst (levering), een gerechtvaardigd belang of vanwege een wettelijke verplichting.
Uw gegevens kunnen door Van Vuuren Grou worden gebruikt om u te informeren over en het leveren van relevante producten en diensten van Van Vuuren Grou. Verder gebruiken we uw persoonlijke gegevens wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zullen wij slechts sturen indien u zich hiervoor heeft ingeschreven. U kunt zich op elk moment weer uitschrijven middels de link onderaan elke nieuwsbrief of door dit kenbaar te maken via e-mail.
Deelnemers aan een discussieforum geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.
Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Van Vuuren Grou geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Hoe lang Van Vuuren Grou bv gegevens bewaart

Van Vuuren Grou BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of vanuit een wettelijke verplichting noodzakelijk is. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen offerte met u tot stand is gekomen.

Delen met anderen

Van Vuuren Grou BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de leveringsovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en soms ook met uw uitdrukkelijke toestemming. Bijvoorbeeld bij gebruik beeldmateriaal.

Cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Cookies worden veel gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken. Dit betreft informatie over uw browser, uw IP-adres, de site van waaruit u komt en de links die gevolgd zijn bij het verlaten van onze site. Uw algemene locatie zoals bepaald op basis van uw IP­ adres en verstrekt door uw browser.
Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te volgen of om u te identificeren.

De volgende cookies gebruiken wij:
Google Analytics:
Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Google tag manager:
Om eenvoudig en snel tags toe te voegen en te beheren. De pagina’s worden sneller geladen, omdat er geen losse tags meer op de website geplaatst hoeven te worden.

Tags zijn kleine websitecode fragmenten waarmee men verkeer en bezoekersgedrag kan meten, inzicht kan krijgen in het effect van online advertenties en sociale kanalen, remarketing en doelgroeptargeting kan gebruiken, de site kan testen en verbeteren en nog veel meer.

Platform 161:
Een geavanceerde technologieoplossing die volledig geïntegreerd is met de voornaamste Real Time Bidding platforms. Een zogenaamde tracker.

Social Media

Als u onze inhoud via sociale media deelt, bijvoorbeeld door ons te volgen op Facebook, Linkedln of door te tweeten over ons op Twitter, of ons via Youîube te volgen, zullen die sociale netwerken registreren dat u dit hebt gedaan en een cookie instellen voor dit doeleinde en in de toekomst mogelijkerwijs linken naar aan ons merk gerelateerde boodschappen. In sommige gevallen, wanneer een pagina op onze website inhoud van een sociaal netwerk bevat, zoals een Twitter -feed of een Facebook-opmerkingenvenster, kunnen die services een cookie plaatsen, zelfs als u niet op een knop klikt. Zoals het geval is voor alle cookies, hebben we geen toegang tot de cookies die door sociale netwerken zijn ingesteld, net zoals die sociale netwerken geen toegang hebben tot cookies die  we zelf hebben ingesteld. We zetten zelf geen cookies voor sociale media van derden actief in op onze website. Onze systemen verzamel en automatisch anonieme informatie over bezoekers, waaronder IP-adressen, browsertype, taal en de tijden en datums van websitebezoeken. De verzamel de gegevens omvatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden, zoals hierboven beschreven, gebruikt voor statistische analyse, om het gedrag van gebruikers te begrijpen en om de site te beheren.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van uw gegevens
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Van Vuuren Grou BV info@vanvuuren.nl en wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiligen

Van Vuuren Grou BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van Vuuren Grou BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Vuuren Grou BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van Vuuren Grou BV op via info@vanvuuren.nl.

Wijzigingen

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Als we ons privacybeleid wijzigen, plaatsen we de wijzigingen op deze pagina. Als de wijziging in ons privacybeleid invloed heeft op het gebruik van uw persoonlijke gegevens, zullen we ons best doen om per e-mail contact met u op te nemen om toestemming voor het gebruik te vragen. Voortgezet gebruik van de service betekent dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

www.vanvuuren.nl is een website van Van Vuuren Grou BV.
Verantwoordelijke: directe, de heren Dennis Gijsman en Matthijs Zomer

Van Vuuren is als volgt te benaderen:
Vestigingsadres: J.W. de Visserwei 5, 9001 ZE Grou
Telefoon: 0566-623737
E-mailadres: info@vanvuuren.nl

Menu