Rookwerende utiliteitsdeuren

Bent u op zoek naar rookwerende deuren? Onze rookwerende deur PicoSa voorkomt dat koude rook zich in een omgevingstemperatuur van ± 20 °C verspreidt naar andere ruimtes. De deur is Sa-gecertificeerd en beschikt over een dranger en een driezijdig kaderprofiel in het kozijn. De PicoS200 is rookwerend tot 200 °C en beschikt naast eerdergenoemde eigenschappen over een valdorpel. Deze deur is S200-gecertificeerd en daardoor een hele veilige keuze! Let op: S200 is in sommige soorten nieuwbouw verplicht.

Het aanbod in rookwerende deuren

Van Vuuren biedt verschillende rookwerende deuren aan die voldoen aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl). Het Bbl maakt onderscheid tussen koude en warme rook. Daar hoort de volgende classificatie bij:

  • Sa: rookwerend bij omgevingstemperatuur, ook wel koude rook genoemd. Sa wordt vooral gesteld in gebouwen waar niet geslapen wordt.
  • S200: rookwerend bij 200 °C, ook wel warme rook genoemd. S200 wordt vooral gesteld in slaapgebouwen zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven.
Rookwerende deuren

Rookclassificaties

Productbladen per classificatienorm

Hieronder vind je een overzicht van productbladen van de rookwerende deuren per rookclassificatie. In de productbladen staan de uitvoermogelijkheden van de enkele en dubbele deur en gedetailleerde producttekeningen met de eigenschappen.

De productbladen kunnen wijzigen. Ga daarom voor de meest actuele versie naar onze website.

Nieuwe Regelgeving

Besluit Bouwwerken Leefomgeving: wijzigingen m.b.t. rookwerendheid

Met de komst van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) op 1 januari 2021 is de regelgeving rondom de beheersing van koude en warme rook voor nieuwbouwpanden aangescherpt en uitgebreid. De nieuwe regels hebben vooral ingrijpende gevolgen voor nieuwbouw met slaapfunctie.

Classificatienormen Sa en S200

Wat betreft rookwerendheid in de nieuwbouw worden twee normen gehanteerd: de Sa- en de S200-norm. Een deur met Sa-classificatie is rookwerend bij koude rook en een omgevingstemperatuur van ± 20 °C. Een deur met S200-classificatie is rookwerend bij 200 °C (warme rook). Deuren met S200-classificatie zijn verplicht in gebouwen met slaapfunctie, zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven.

Scheiding van compartimenten

Gebouwen zijn ingedeeld in brandcompartimenten en subbrandcompartimenten. Brandcompartimenten beperken de uitbreiding van brand en houden de brand beheersbaar. Subbrandcompartimenten of rookcompartimenten beperken de verspreiding van rook. In het BBL is de bescherming van deze ruimtes veranderd. Bijna elke scheiding tussen twee ruimtes met een rookwerende functie moet voldoen aan de Sa- of de S200-norm. Ook zijn extra eisen omtrent ‘beschermde subbrandcompartimenten’ toegevoegd. Dit zijn ruimtes waarin wordt geslapen, of waarin mensen aan bed gebonden zijn (ruimtes met slaapfunctie). In nieuwbouw zonder slaapfunctie gelden de genoemde eisen niet.

Nieuwe meetmethode voor rookwerendheid

De oude meetmethode voor brand- en rookwerendheid is met de komst van het BBL komen te vervallen. De nieuwe meetmethode geeft een waardering van de deurset bij zowel 20 °C (Sa) als 200 °C (S200). De deurset wordt twee keer getest: één keer naar de kamer toe en één keer van de kamer af, in een overdrukruimte waar de druk wordt opgebouwd van 10 Pa naar 25 Pa (en voor S200 ook naar 50 Pa). Het resultaat wordt uitgedrukt in de hoeveelheid rookvolume die door de deur weglekt in kubieke meters lucht per uur (m³/uur).

Rookwerende deuren van Van Vuuren

Onze rookwerende PicoSa en Pico200 zijn gecertificeerd door een geaccrediteerde instantie. Ze houden de snelle en onvoorspelbare verspreiding, het verduisterende effect en de giftigheid van rook tegen. Hiermee kunnen slachtoffers en materiële schade worden beperkt en worden voorkomen. U heeft de keuze uit een brandwerendheid van 0, 30, 60 of 90 minuten en een afwerking met een stalen of houten kozijn.

PicusElement - Logo - Van Vuuren

Kwaliteitsborging door één compleet deurconcept

Een deur, houten kozijn én beslag in één gecertificeerd concept. PicusElement beantwoordt de moderne behoe­fte voor het bieden van een totaaloplossing. Met een PicusElement hee­ft u altijd een product van topkwaliteit door de doordachte afstemming van de verschillende artikelen.

Van Vuuren Rookontwikkeling
Medewerker Brian Hoeksema

Meer weten over rookwerende deuren? Bel Brian Hoeksema.

0566 623 737

Toepassingen rookwerende utiliteitsdeuren

Menu