B

THE FIRST!

Van Vuuren introduceert als eerste leverancier deuren met een B-classificatie uit houtachtige materialen. Dit zijn deuren die ervoor zorgen dat vuur zich binnen een ruimte minder snel voortplant. Dat vergroot de brandveiligheid in gebouwen. Brandklasse B houten deuren zijn volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving vereist op verschillende plekken in gebouwen. Dat is al sinds 2003 het geval, maar de B-klasse deuren waren nog niet beschikbaar in houtachtige materialen op deurbladniveau. Nu is er eindelijk een deur waarmee je wel goed aan de wetgeving kunt voldoen.

B

klasse

Waar en wanneer vereist?
Vanaf 2003 staat in het Bouwbesluit 2012 dat de deuren moeten voldoen aan brandklasse B. De wijziging in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), die vanaf 1 januari 2024 ingaat, heeft te maken met de extra beschermde vluchtroutes (EBV). Voorheen moesten álle deuren voldoen aan brandklasse B; in het nieuwe Bbl mogen veelgebruikte deuren aan brandklasse D voldoen. De incidenteel gebruikte deuren, zoals voor bijvoorbeeld meterkasten of werkkasten, moeten alsnog aan brandklasse B voldoen.

Download onze whitepaper!

Of je B-klasse deuren moet toepassen, wordt dus in grote mate bepaald door de vluchtroute. Wil je precies weten hoe dit zit? In onze whitepaper leggen we het je uit.

B

secure

We hebben ons deurblad uitvoerig getest om te bepalen of de deuren daadwerkelijk in brandklasse B vallen. Dit hebben we gedaan bij het onafhankelijke onderzoek- en adviesbureau Peutz. Voor de classificatie hebben wij de noodzakelijke testen uitgevoerd: een SBl-onderzoek en een small flame-onderzoek.

Een SBI-onderzoek is een onderzoek waarbij een proefstuk wordt blootgesteld aan een equivalent van een brandende prullenbak. Het SBl-onderzoek is omschreven in EN 13823.

Bij een small flame-onderzoek wordt een klein proefstuk aan een kleine vlam blootgesteld. Deze test beoordeelt of het materiaal makkelijk vlam vat. Dit onderzoek wordt omschreven in EN 11925-2.

B

the first

Ons Brandklasse B assortiment
De mogelijkheden binnen ons assortiment beperken zich niet alleen tot Brandklasse B. Je kan ook kiezen voor andere functies zoals brandwerend, geluidwerend, rookwerend en inbraakwerend. Dit biedt extra bescherming tegen bijvoorbeeld brand, rook, geluid en inbraak. Hierbij kan de opbouw van de deur variëren. Afhankelijk van de specifieke eisen die aan de deur wordt gesteld kies je voor een passende oplossing.

De volgende deurtypes kunnen uitgebreid worden met een Brandklasse B uitvoering:

 

Medewerker Sybren Hiemstra

Brandende vraag over brandklasse B deuren?  Bel Sybren Hiemstra via 0566 623 737 of laat hier een bericht achter.

Menu
3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw