Rookwerende deuren

Rookwerende deuren Sa en S200

Ben je op zoek naar rookwerende deuren? Dan ben je bij Van Vuuren aan het juiste adres. Onze rookwerende deuren voldoen aan de strenge overheidseisen met betrekking tot rookwerendheid in de nieuwbouw. Ze voorkomen dat warme en/of koude rook zich verspreidt naar andere ruimtes. Combinaties met andere functionaliteiten naast rookwerendheid zijn ook mogelijk. Veiligheid staat voorop!

Het aanbod in rookwerende deuren

Van Vuuren biedt verschillende rookwerende deuren aan. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen koude en warme rook. Daar horen de volgende classificaties bij:

  • Sa: rookwerend bij koude rook in een omgevingstemperatuur van ± 20 ° De Sa-eis wordt vooral gesteld in gebouwen waar niet geslapen wordt.
  • S200: rookwerend bij warme rook tot 200 °C. De S200-eis wordt vooral gesteld in nieuwbouw met slaapfunctie, zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven.
Rookwerende deuren

Rookwerende deuren

Productbladen per classificatienorm

Hieronder vind je een overzicht van productbladen van de rookwerende deuren per rookclassificatie.
In de productbladen staan de uitvoermogelijkheden van de enkele en dubbele deur en gedetailleerde producttekeningen met de eigenschappen.
De productbladen kunnen wijzigen. Ga daarom voor de meest actuele versie naar onze website.

Regelgeving

Sinds 1 juli 2021 zijn de eisen rondom rookwerendheid aangescherpt en uitgebreid. De regels hebben vooral ingrijpende gevolgen voor nieuwbouw met slaapfunctie.

Classificatienormen Sa en S200

Wat betreft rookwerendheid in de nieuwbouw worden twee normen gehanteerd: de Sa- en de S200-norm. Een deur met Sa-classificatie is rookwerend bij rook met een omgevingstemperatuur van ± 20 °C, ook wel koude rook genoemd, afgekort Sa.

Een deur met S200-classificatie is rookwerend bij rook met een temperatuur van 200 °C. Dit wordt warme rook genoemd, afgekort S200. Deuren met S200-classificatie zijn verplicht in gebouwen met slaapfunctie, zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven.

Scheiding van compartimenten

Gebouwen zijn ingedeeld in brandcompartimenten en subbrandcompartimenten. Brandcompartimenten beperken de uitbreiding van brand en houden de brand beheersbaar. Subbrandcompartimenten of rookcompartimenten beperken de verspreiding van rook. In het BBL is de bescherming van deze ruimtes veranderd. Bijna elke scheiding tussen twee ruimtes met een rookwerende functie moet voldoen aan de Sa- of de S200-norm. Ook zijn extra eisen omtrent ‘beschermde subbrandcompartimenten’ toegevoegd. Dit zijn ruimtes waarin wordt geslapen, of waarin mensen aan bed gebonden zijn (ruimtes met slaapfunctie). In nieuwbouw zonder slaapfunctie gelden de genoemde eisen niet.

Nieuwe meetmethode voor rookwerendheid

De oude meetmethode voor brand- en rookwerendheid is met de komst van het BBL komen te vervallen. De nieuwe meetmethode geeft een waardering van de deurset bij zowel 20 °C (Sa) als 200 °C (S200). De deurset wordt twee keer getest: één keer naar de kamer toe en één keer van de kamer af, in een overdrukruimte waar de druk wordt opgebouwd van 10 Pa naar 25 Pa (en voor S200 ook naar 50 Pa). Het resultaat wordt uitgedrukt in de hoeveelheid rookvolume die door de deur weglekt in kubieke meters lucht per uur (m³/uur).

Rookwerende deuren van Van Vuuren

Onze rookwerende PicoSa en PicoS200 zijn gecertificeerd door een geaccrediteerde instantie. Ze houden de snelle en onvoorspelbare verspreiding, het verduisterende effect en de giftigheid van rook tegen. Hiermee kunnen slachtoffers en materiële schade worden beperkt en worden voorkomen. Je hebt de keuze uit een brandwerendheid van 0, 30, 60 of 90 minuten en een afwerking met een stalen of houten kozijn.

Uitleg rook Sa en S200

Aandachtspunten bij het toepassen van de deursets

Sa (koude rook)
• Sa deur
• Deurdranger
• 3-zijdig kaderprofiel in het kozijn

S200 (warme rook)
• S200 deur incl. brandwerende valdorpel
• Deurdranger
• 3-zijdig kaderprofiel in het kozijn

Wil je de informatie delen met klanten of collega’s? Download de PDF en verstuur het makkelijk via de mail!

FAQ: Veelgestelde vragen over rookwerende deuren

Wanneer is de normering NEN 6075 van kracht?

De nieuwe norm is ingegaan op 1 juli 2021.

Is een rookwerende deur altijd brandwerend?

Nee, een rookwerende deur is niet per definitie brandwerend.

Wat is Sa/S200?

Met Sa en S200 drukken we de mate uit waarin een constructieonderdeel (zoals een deur) rook doorlaat onder genormaliseerde omstandigheden. Sa geldt voor koude rook en S200 voor warme rook. Oftewel: een deur met klasse Sa beperkt de rookdoorlatendheid bij omgevingstemperatuur (20˚C) en een drukverschil tot 25 Pa.  Een deur met klasse S200 beperkt de rookdoorlatendheid bij 200˚C en een drukverschil tot 50 Pa. Bij omgevingstemperatuur moet een S200-deur een drukverschil tot 25 Pa aankunnen. Zo’n deur voldoet dus automatisch een de eisen die gesteld worden aan een Sa-deur.

Wat is Ra/R200?

Met Ra en R200 drukken we de mate uit waarin een zogenaamd scheidend bouwdeel weerstand biedt tegen de rookdoorgang onder genormaliseerde omstandigheden. Ra geldt voor rook van omgevingstemperatuur en R200 voor rook van 200˚C. Een scheidend bouwdeel is trouwens een constructie die de ene ruimte van de andere ruimte scheidt.

Is de rookwerendheid van een deur te herkennen aan de deur?

Nee. Maar over het algemeen zijn rookwerende deuren in het kozijn of in de deur voorzien van kaders (rubber). Minimaal op 3 zijden (Sa) maar het kan ook aan vier zijden zijn (S200), of met een valdorpel. Deze strips hoeven niet rookwerend te zijn, maar zijn het naar alle waarschijnlijkheid wel. Op de leverbon en de opdrachtbevestiging staat vermeld of jouw deur rook- en/of brandwerend is. Ook met een GND-label is te achterhalen welke functies een deur heeft.

Voldoen rookwerende deuren met glasopening aan de gestelde normering?

Ja, wij hebben onze rookwerende deuren inclusief beglazing getest.

Welke deurnaald dien ik toe de passen bij een dubbele deur om aan rookdoorlatendheid te voldoen?

Wij hebben getest met aluminium profielen van Alprokon tussen de deurbladen. Een tweede oplossing zijn stompe deuren met een aanslaglat.

Moet je altijd een complete set leveren incl. kozijn om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen?

Nee dat is niet per se nodig, maar je moet in dat geval wel kunnen aantonen dat elk onderdeel volledig voldoet aan de vastgestelde normen.

Heeft Van Vuuren alle deurtypes getest op rookwerendheid? En zo ja, ook in alle afmetingen?

Op de pendeldeuren na, zijn alle deuren ondervangen. Dit geldt dus voor 90 tot 95% van de deuren. Hetzelfde geldt voor de afmetingen, we kunnen met het geteste vrijwel alle maatvoeringen ondervangen met de rapporten.  Echter zullen er “exoten” zijn die er toch buiten vallen. Neem gerust contact op voor een specifieke vraag, we helpen u graag.

Bekijk hier onze nieuwsberichten over rookwerende deuren

Medewerker Brian Hoeksema

Wil je meer weten over rookwerende deuren? Bel Brian Hoeksema via 0566 623 737 of laat hier een bericht achter.

Menu
3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw