Zelfsluitendheid bij alle inpandige deuren verplicht

Dinsdag 30 juni 2020 – Vanaf 1 juli 2020 wijzigt het Bouwbesluit 2012 op een aantal punten. Eén van de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot deuren heeft te maken met de zelfsluitendheid van woningtoegangsdeuren. Zelfsluitende deuren worden voortaan voorgeschreven voor álle woningen die via inpandige gangen ontsloten worden. Deze wijziging betreft vergunningen voor nieuwbouw en in uitzondering bestaande bouw afgegeven vanaf woensdag 1 juli 2020.

Zelfsluitendheid inpandige deur

Wijziging voor inpandige woningtoegangsdeuren

Een openstaande deur in een brandscheidende constructie maakt die constructie nutteloos. Het is dus van groot belang dat brandwerende deuren bij brand altijd gesloten zijn. Beweegbare constructieonderdelen, zoals ramen en deuren, moeten daarom zelfsluitend zijn wanneer ze in een inwendige scheidingsconstructie liggen waarvoor een WBDBO-eis geldt of een eis aan de rookdoorgang (artikel 6.26, lid 1). Er bestonden twee uitzonderingen, namelijk:

  • een deur van een woonfunctie als het geen gemeenschappelijke deur is (artikel 6.26, lid 2);
  • een deur van een cel (artikel 6.26, lid 3).

De uitzondering van een deur van een woonfunctie komt nu te vervallen. Dus per 1 juli geldt dat alle inpandige woningtoegangsdeuren die uitkomen op een inpandige gang zelfsluitend moeten zijn. Ons concept voor de inpandige woningtoegangsdeur is de PicusResidence.

Deze wijziging betreft vergunningen voor nieuwbouw en in uitzondering bestaande bouw afgegeven vanaf woensdag 1 juli 2020.

Menu