Nu al voorbereid op toekomstige CE Markering

Gert van den Berg – Senior Adviseur DGMR

Samenwerken met Van Vuuren opent deuren naar een mooie toekomst.
Die belofte maken we graag waar. Daarom bieden we u naast kwaliteit en betrouwbaarheid
ook veel zekerheden waarop u kunt bouwen. Een greep hieruit.

1. Op en top duurzaam
2. MVO in ons DNA
3. Certificeringen
4. Snelheid
5. Klantgericht

1. Op en top duurzaam

MVO is voor ons een integrale visie op ondernemerschap. Van Vuuren richt zich op deze manier op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst. Op economisch gebied creëren we waarde voor Van Vuuren als ook de keten waar Van Vuuren in actief is. Zo nemen we verantwoordelijkheid en behalen we rendement door succesvol en duurzaam samen te werken. Door Van Vuuren en haar partners zijn al vele verbeteringen behaald door het verminderen van logistieke bewegingen, het verduurzamen van gebruikte materialen en het verlagen van emissies in het algemeen.

BREEAM, LEED & GPR

Duurzaamheid voorop
Als Friese industriële onderneming en toeleverancier aan bouwend Nederland heeft Van Vuuren duurzaamheid en veiligheid hoog in het vaandel staan. We zijn dan ook volledig gecertificeerd op het gebied van productkwaliteit, veiligheid en milieu. Daarnaast besteden we veel zorg aan het welzijn van ons personeel.

De kracht van de keten
Het bevorderen van duurzaamheid slaagt alleen als iedereen in de keten daar aan bij wil dragen. Het is een gezamenlijk belang om dit in georganiseerd verband te laten plaatsvinden. Van Vuuren is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten, die zich actief bezig houdt met duurzaamheid in de breedste zin van het woord en meedoet in het opstellen van geharmoniseerde methodes.

Inzicht in materiaalgebruik
In dat kader past de ontwikkeling van BREEAM en Leed en het toepassen daarvan in ons beleid. Immers, materialen zijn een essentieel onderdeel van onze gebouwde omgeving. Welk materiaal wordt gebruikt is in grote mate bepalend voor de schade die een gebouw toebrengt aan zijn omgeving en het milieu. Het is daarom erg belangrijk dat inzichtelijk is welke materialen welke eigenschappen hebben. Van Vuuren heeft van haar producten LCA’s en EPD’s op laten stellen. De producten van Van Vuuren zijn opgenomen in de nationale milieu database. Zo wordt een zo optimaal mogelijke invulling gegeven aan de materialisatie van een gebouw.

medewerker tom peter huitema

Meer weten over duurzaamheid bij Van Vuuren? Bel Peter Huitema.

0566 623 737

2. MVO in ons DNA

Van Vuuren wil zich bewust richten op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit. Daarin wordt steeds opnieuw een zorgvuldige balans gezocht. Door dit te integreren in ons denken en doen, creëren we nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

Goed in ons vel

Van Vuuren voert een zeer actief beleid op basis van het welzijn van het personeel. Intern wordt een actief gezondheidsbeleid gevoerd. Regelmatig worden er cursussen georganiseerd voor gezond eten en stoppen met roken. Ook vindt er regelmatig een gezondheid- en sporttest plaats. Daarnaast voldoet onze productieruimte aan de strengste ARBO normen van dit moment. Van Vuuren hecht waarde aan mensen en een goede relatie. Zowel extern als ook binnen het bedrijf wordt een ongedwongen en open sfeer gecreëerd. Van Vuuren is een ambitieus bedrijf waar de menselijke maat en plezier voorop staat. Hier hoort zo nu en dan ook een mooi feestje bij.

Onze omgeving
We vinden dat een succesvol bedrijf ook een steentje bij moet dragen aan de maatschappij. Een goede omgeving waar ons personeel kan wonen en werken draagt bij aan een hogere levenskwaliteit. Daarom steunen we veel (sport-)verenigingen, veelal waar onze collega’s direct bij betrokken zijn.

Microdonia & Natuurgevelsteen
Een bijzondere onderneming die zich ten doel gesteld heeft initiatieven en het bedrijfsleven te ondersteunen in Macedonië. Het idee voor het oprichten is ontstaan tijdens een handelsreis naar Macedonië in juni 2015. Er zijn obligaties uitgegeven voor het verkrijgen van startkapitaal “crowd funding”. Van Vuuren is één van de 16 obligatie houders en is tevens aandeelhouder en ondersteunt dit project met raad en daad. Een prachtig MVO project waarbij de belangrijkste missie is werkgelegenheid te scheppen in Macedonië.

Zie ook www.natuurgevelsteen.nl en www.microdonia.nl voor meer informatie.

Medewerker Hans Brinksma

Meer weten over MVO bij Van Vuuren? Bel Hans Brinksma.

0566 623 737

3. Certificeringen

Functionele zekerheid

Van Vuuren is de specialist voor de functionele utiliteitsdeur. Uiteraard aantoonbaar getest door geaccrediteerde testinstituten. Van Vuuren heeft een breed assortiment 30, 60 of 90 minuten brandwerende deuren beschikbaar voor de Europese markt. De trend is dat deze brandwerende functie steeds vaker wordt gecombineerd met andere functies zoals rookwerendheid, geluidwerendheid of weerstandsklassen. Dat maakt onze deuren uitermate geschikt voor hoogwaardige functionele toepassingen zoals hotelkamerdeuren, woningtoegangsdeuren of bijvoorbeeld een vluchtdeur in een theater. Van Vuuren biedt zekere veiligheid voor uw gebouw!

FSC® & duurzaam hout
Van Vuuren staat voor een duurzame markt en verantwoord bosbeheer. Het internationale, onafhankelijke FSC®keurmerk verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, met alle aandacht voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn. Daarnaast is Van Vuuren Stip gecertificeerd. 100% van de producten van Van Vuuren zijn vervaardigd van hout afkomstig uit duurzaam en verantwoord beheerde bossen.

Gegarandeerd GND
GND is de overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse houten deurenfabrikanten die een gegarandeerde kwaliteit bieden. Van Vuuren en GND maakt zich sterk voor: optimale kwaliteit en prestaties van binnen- en buitendeuren bevordering van vertrouwen tussen fabrikanten en afnemers maatschappelijke thema’s als veiligheid en duurzaamheid. Meer weten over GND? lees dat hier.

medewerker tom peter huitema

Meer weten over certificeringen of wilt u attesten ontvangen? Bel Peter Huitema.

0566 623 737

4. Snelheid

Van Vuuren zet vol in op flexibiliteit. Het Lean denken is in het volledige primair proces geïntegreerd. Dat betekent dat dat doorlooptijd en betrouwbaarheid vanaf de verkoop tot de expeditie van de deur de focus heeft. De klant heeft altijd vaste aanspreekpunten en de lijntjes in het bedrijf zijn kort. Dat leidt tot een topprestatie in service, levertijd en betrouwbaarheid. Dat is onze kracht!

LEAN zorgt voor ‘rap een deur’

Sinds enkele jaren adviseert Wouter van Brussel Van Vuuren bij het ontwikkelen van LEAN. Wouter van Brussel: “Van Vuuren heeft een heldere visie en een dito ambitie: ze willen nóg sneller produceren en leveren, maar geen enkele concessie doen aan de kwaliteit. Het LEAN-proces draagt bij aan het realiseren van “snelle denkers” binnen Van Vuuren.”

Europees Fons voor Regionale Ontwikkeling

Om onze productiedoorlooptijd nog verder te verkorten, hebben wij met hulp van het Europees Fons voor Regionale Ontwikkeling en de Provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, een tweetal onderzoeken uitgevoerd.

Het eerste onderzoek had als doel om een zo flexibel mogelijk deurenproductieprocedé te ontwikkelingen welke optimaal aansluit op onze marktvraag. Hierbij stonden een zo kort mogelijke doorlooptijd en maximale flexibiliteit centraal.

Het tweede onderzoek had als doel om nieuwe manier van Edge- coating (coaten bovenkant, onderkant en langszijden) te ontwikkelen. Het resultaat van dit onderzoek is een nieuwe manier van Edge- coaten waarbij overspray tot een minimum is beperkt, de doorlooptijd enorm is verkort door gebruik te maken van UV lak, en de flexibiliteit in het kunnen coaten van verschillende deursponningen vrijwel onbeperkt is.

medewerker erwin krol

Meer weten over procesoptimalisatie bij Van Vuuren? Bel Erwin Krol.

0566 623 737

5. Klantgericht

‘Bouw’partner

Van Vuuren richt zich op het ontwikkelen en produceren van gecertificeerde utiliteitsdeuren conform de modernste regelgeving in binnen- en buitenlanden. Door snel te schakelen en direct met een passende oplossing te komen, ontzorgen wij onze klant cq bouwpartners. Dit met als doel een prachtig product leveren waar niet alleen wij, maar ook onze klanten trots op kunnen zijn.

Medewerker Bart Hoeksema

Meer weten over hoe wij de klant centraal stellen? Bel Brian Hoeksema.

0566 623 737

Menu