Rookwerende deuren

Bent u op zoek naar rookwerende deuren? Dan bent u bij Van Vuuren aan het juiste adres. Onze rookwerende deuren voldoen aan de strenge overheidseisen met betrekking tot rookwerendheid in de nieuwbouw. Ze voorkomen dat warme en/of koude rook zich verspreidt naar andere ruimtes. Combinaties met andere functionaliteiten naast rookwerendheid zijn ook mogelijk. Veiligheid staat voorop!

Het aanbod in rookwerende deuren

Van Vuuren biedt verschillende rookwerende deuren aan die voldoen aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat op 1 januari 2022 in werking treedt. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen koude en warme rook. Daar horen de volgende classificaties bij:

  • Sa: rookwerend bij koude rook in een omgevingstemperatuur van ± 20 ° De Sa-eis wordt vooral gesteld in gebouwen waar niet geslapen wordt.
  • S200: rookwerend bij warme rook tot 200 °C. De S200-eis wordt vooral gesteld in nieuwbouw met slaapfunctie, zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven.

Productbladen per classificatienorm

Hieronder vind je een overzicht van productbladen van de rookwerende deuren per rookclassificatie. In de productbladen staan de uitvoermogelijkheden van de enkele en dubbele deur en gedetailleerde producttekeningen met de eigenschappen.

De productbladen kunnen wijzigen. Ga daarom voor de meest actuele versie naar onze website.

Nieuwe Regelgeving in de loop van 2021

In de eerste helft van 2021 worden diverse wijzigingen rondom rookwerendheid in het Bouwbesluit verwacht. Deze wijzigingen waren eerst gepland in te gaan met het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), maar aangezien de inwerkingtreding daarvan is uitgesteld naar 1-1-2022, worden deze komend jaar al in het Bouwbesluit doorgevoerd. Naar verwachting worden deze begin 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en vindt de wijziging in de loop van 2021 plaats. Rondom de beheersing van koude en warme rook is de regelgeving voor nieuwbouwpanden aangescherpt en uitgebreid. De nieuwe regels hebben vooral ingrijpende gevolgen voor nieuwbouw met slaapfunctie.

Classificatienormen Sa en S200

Wat betreft rookwerendheid in de nieuwbouw worden twee normen gehanteerd: de Sa- en de S200-norm. Een deur met Sa-classificatie is rookwerend bij rook met een omgevingstemperatuur van ± 20 °C, ook wel koude rook genoemd, afgekort Sa.

Een deur met S200-classificatie is rookwerend bij rook met een temperatuur van 200 °C. Dit wordt warme rook genoemd, afgekort S200. Deuren met S200-classificatie zijn verplicht in gebouwen met slaapfunctie, zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven.

Scheiding van compartimenten

Gebouwen zijn ingedeeld in brandcompartimenten en subbrandcompartimenten. Brandcompartimenten beperken de uitbreiding van brand en houden de brand beheersbaar. Subbrandcompartimenten of rookcompartimenten beperken de verspreiding van rook. In het BBL is de bescherming van deze ruimtes veranderd. Bijna elke scheiding tussen twee ruimtes met een rookwerende functie moet voldoen aan de Sa- of de S200-norm. Ook zijn extra eisen omtrent ‘beschermde subbrandcompartimenten’ toegevoegd. Dit zijn ruimtes waarin wordt geslapen, of waarin mensen aan bed gebonden zijn (ruimtes met slaapfunctie). In nieuwbouw zonder slaapfunctie gelden de genoemde eisen niet.

Nieuwe meetmethode voor rookwerendheid

De oude meetmethode voor brand- en rookwerendheid is met de komst van het BBL komen te vervallen. De nieuwe meetmethode geeft een waardering van de deurset bij zowel 20 °C (Sa) als 200 °C (S200). De deurset wordt twee keer getest: één keer naar de kamer toe en één keer van de kamer af, in een overdrukruimte waar de druk wordt opgebouwd van 10 Pa naar 25 Pa (en voor S200 ook naar 50 Pa). Het resultaat wordt uitgedrukt in de hoeveelheid rookvolume die door de deur weglekt in kubieke meters lucht per uur (m³/uur).

Rookwerende deuren van Van Vuuren

Onze rookwerende PicoSa en Pico200 zijn gecertificeerd door een geaccrediteerde instantie. Ze houden de snelle en onvoorspelbare verspreiding, het verduisterende effect en de giftigheid van rook tegen. Hiermee kunnen slachtoffers en materiële schade worden beperkt en worden voorkomen. U heeft de keuze uit een brandwerendheid van 0, 30, 60 of 90 minuten en een afwerking met een stalen of houten kozijn.

Uitleg rook Sa en S200

Aandachtspunten bij het toepassen van de deursets

Sa (koude rook)
• Sa deur
• Deurdranger
• 3-zijdig kaderprofiel in het kozijn

S200 (warme rook)
• S200 deur incl. brandwerende valdorpel
• Deurdranger
• 3-zijdig kaderprofiel in het kozijn

Wilt u de informatie delen met uw klanten of collega’s? Download de PDF en verstuur het makkelijk via de mail!

PicusElement - Logo - Van Vuuren

Kwaliteitsborging door één compleet deurconcept

Een deur, houten kozijn én beslag in één gecertificeerd concept. PicusElement beantwoordt de moderne behoe­fte voor het bieden van een totaaloplossing. Met een PicusElement hee­ft u altijd een product van topkwaliteit door de doordachte afstemming van de verschillende artikelen.

Van Vuuren Rookontwikkeling
Medewerker Brian Hoeksema

Meer weten over rookwerende deuren? Bel Brian Hoeksema.

0566 623 737

Toepassingen rookwerende deuren

Menu